Standardy działania Fundacji - KOTY wolnobytujące

KASTRUJEMY POLSKĘ !

Standardy, czyli jak działa Fundacja Dobrych Zwierząt  - przedstawimy nasze standardy działania w zakresie kastracji kotów wolnobytujących. Terminologia, czyli co oznaczają używane przez nas terminy medyczne. W mowie potocznej przyjęło się, że kastrujemy samce, usuwając im jądra, a sterylizujemy samice, usuwając im jajniki i macicę. Tymczasem, medycznie terminy te mają nieco inne znaczenie.

STERYLIZACJA to chirurgiczne ubezpłodnienie, jednak bez usunięcia gruczołów płciowych. Samicę można wysterylizować poprzez przecięcie lub podwiązanie jajowodów, co uniemożliwi zapłodnienie, ale nadal będzie występować u niej cykl hormonalny, np. cieczka u suki lub ruja u kotki. U samca sterylizację można wykonać np. przez przecięcie nasieniowodów, co uniemożliwi transport nasienia, a co za tym idzie zapłodnienie samicy, ale nie likwiduje popędu płciowego.

KASTRACJĄ nazwiemy zabieg chirurgiczny, podczas którego (niezależnie od płci zwierzęcia) usuwa się gonady (gruczoły płciowe), to znaczy jądra u samców i jajniki u samic. U samic dodatkowo zazwyczaj usuwa się też macicę, aby uniknąć w przyszłości poważnego schorzenia nazywanego ropomaciczem. Na skutek kastracji zwierzę staje się bezpłodne oraz przestają być produkowane hormony płciowe, na skutek czego samice nie mają rui/cieczki a samce wykazują zanik/zmniejszenie zachowań płciowych.

Oprócz w/w metod chirurgicznych można zastosować ubezpłodnienie farmakologiczne (tzw. kastracja chemiczna). Mamy do wyboru metody odwracalne, czyli nie powodujące trwałej niepłodności (np. podawanie hormonów w tabletkach samicom lub wszczepianie implantów samcom), lub metody nieodwracalne (np. zastosowanie preparatu Zeuterin u samców). Wszystkie formy ubezpłodnienia zwierząt mają swoje wady i zalety. Ich ostatecznego wyboru należy dokonywać indywidualnie po konsultacji z lekarzem weterynarii w zależności od różnych zmiennych, np. wieku, stanu zdrowia, przeznaczenia zwierzęcia.

KOTY WOLNOBYTUJCE – polityka kastracyjna Dobrych Zwierząt.

Plan działania

Jesteśmy malutką organizacją, dlatego działanie według wcześniej obmyślonych, precyzyjnych planów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Chaotyczne działanie i kastrowanie przypadkowo łapanych zwierząt w losowo wybranych miejscach to wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo nie przyniesie oczekiwanego skutku, czyli ograniczenia populacji wolnożyjących zwierząt na danym terenie. Najpierw szacujemy czas, środki i siły.

Niezbędnym dla nas narzędziem pracy jest mapa, na której zaznaczamy miejsca bytowania kotów na terenie, który mamy zamiar „wykastrować”. Następnie wybieramy jeden, maksymalnie dwa obszary działania na osobę i na tych obszarach szacujemy ilość kotów w kolonii i zaczynamy prowadzić wyłapywanie. Wyłapywanie do kastracji zawsze zaczynamy od ciężarnych kotek, potem łapiemy resztę samic. Przypadkowo złapane samce również poddajemy zabiegowi kastracji. Dopiero w momencie, gdy uzyskamy stabilizację w jednej kolonii, zaczynamy działać w następnej.

Monitoring

Ponieważ koty bardzo często migrują, czasem sami karmiciele wnoszą do kolonii niewykastrowane koty, więc aby utrzymać osiągniętą już stabilizację w kolonii kotów na danym terenie, trzeba powadzić stały monitoring kolonii. Jest to bardzo ważne, aby utrzymać pozytywne skutki wcześniej przeprowadzonych akcji kastracyjnych.

Współpraca

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest współpraca. Współpracujemy z innymi organizacjami i osobami prywatnymi, które łapią koty w koloniach sąsiadujących z tymi, które kastrujemy. Cenimy sobie pomoc karmicieli kotów, którzy doskonale znają swoich podopiecznych, ich zwyczaje, kryjówki i upodobania.  Bardzo często pomagają nam  łapiąc koty „na ręce”, co pozwala uniknąć konieczności stresowania łapanych kotów klatką pułapką.

Weterynarz

Wszystkie złapane przez nas wolnobytujące koty poddane są zabiegowi kastracji. Zdziczałe, odpowiednio duże kocięta także poddajemy temu zabiegowi.  Jeśli zachodzi taka konieczność, podczas narkozy, lekarz weterynarii dokonuje dodatkowych zabiegów – opatrywania ran, czyszczenia lub ekstrakcji zębów itp.

Oznakowanie

Każdy kot poddany zabiegowi kastracji jest podczas narkozy trwale znakowany poprzez obcięcie końcówki ucha. Taki sposób oznakowania wykastrowanych zwierząt jest powszechnie stosowany, ponieważ jest najlepszy i najskuteczniej pozwala, nawet z daleka, odróżnić kota kastrowanego od tego, którego musimy łapać na zabieg. Oszczędza to nam czas i pracę, a kotom stresu związanego z niepotrzebnym schwytaniem.

Kocięta

Podczas łapania kotów do kastracji często w kolonii są kocięta. To, jak z nimi postępujemy zależy od wielu czynników. W miejscach, gdzie koty nie są mile widziane, a co za tym idzie, często są zagrożone ze strony ludzi (przypadki trucia czy znęcania się nie należą niestety do rzadkości), staramy się odłowić również kocięta. Kocięta trafiają do domów tymczasowych, w których są leczone, oswajane i przygotowywane do adopcji. Kocięta nadające się do adopcji znakujemy microchipem, szczepimy, a gdy osiągną wagę minimum  1,5 kg, poddajemy zabiegowi kastracji i znajdujemy im domy. Czasem trafia się kocię zdziczałe, którego nie udaje się oswoić. Takie kociaki również otrzymują pakiet szczepienie – znakowane ucha/mikroczip – kastracja, i szukamy im bezpiecznego miejsca bytowania, np. w stajniach, gospodarstwach, czyli miejscach, gdzie mają zapewnione schronienie i żyją obok ludzi, a nie z ludźmi. W tych koloniach, gdzie nie ma konfliktu kocio – ludzkiego, czekamy, aż kocięta nieco podrosną, i przed ukończeniem 6 miesięcy – łapiemy je, kastrujemy i wypuszczamy na teren ich rodzinnej kolonii. 

Edukacja

Podczas prowadzenia akcji wyłapywania kotów na danym terenie cały czas edukujemy mieszkańców, zarządców budynków, na czym polegają nasze działania. Dzięki widocznym efektom (spadek ilości kociąt, ograniczenie populacji i poprawa stanu kotów wolnobytujących) w miejscu naszej pracy, udaje się zyskać przychylność mieszkańców, a nierzadko pomoc dla naszych działań.

JEŚLI CHCESZ WSPOMÓC NASZE DZIAŁANIA W WALCE Z KOCIĄ BEZDOMNOŚCIĄ PODARUJ NAM 1% SWOJEGO PODATKU!

FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT KRS 0000389320

Zobacz komentarze

Polecane

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.